Catàleg TEDIUM VITAE

TEDIUM VITAE. Catàleg de l’exposició realitzada a ON MEDIATION/2, 2015 (Català).